Select Page

Noteikumi

KVALITĀTE.LV lietošanas noteikumi

Portāls Kvalitate.lv (turpmāk – KVALITATE)  ir vieta, kur sniegt atsauksmes un sūdzības par precēm, pakalpojumiem un veikaliem, ko esat izmantojuši vai uzņēmumiem ar ko esat sadarbojušies. Lietotājiem ir iespēja brīvi paust savu viedokli, ievērojot pieklājības un morāles normas. Lai publicētu savu pieredzi lietotājiem ir jāreģistrējas, izveidojot lietotāja vārdu vai jāizmanto facebook profils, lai identificētu sevi.

Vietnes apmeklētājiem ir iespējas mainīt savu saturu 24 h laikā pēc tā publicēšanas. Komentāru publicēšana ir iespējama jebkurā laikā. Ja vēlaties mainīt publikāciju pēc sākotnējā termiņa, sazinieties ar portāla administrāciju, izmantojot reģistrācijā norādīto epastu.


Izmantojot portālu, lietotāji piekrīt neizvietot šeit Saturu, kas ir pretrunā ar Latvijas vai starptautisko tiesību normām, t.sk. Saturu, kas ir pretrunā pieklājības normām, neķītrs, godu un cieņu aizskarošs, apmelojošs, rasu vai dažādu tautību naidu veicinošs, pārkāpj citu personu tiesības uz privātumu un personīgo dzīvi, ceļ neslavu. Tāpat aizliegts uzdoties par citu fizisku vai juridisku personu, izvietot Saturu, kas pārkāpj autortiesības, komerciālo noslēpumu, preču zīmes vai patenta tiesības, kā arī blakustiesības, kas pieder citai personai. Aizliegts augšupielādēt vai sūtīt saturu, kas satur programmas, failus vai kodus, kas var sabojāt vai ierobežot citu lietotāju vai trešo pušu ierīces. Aizliegts izpaust privāto informāciju par fiziskām personām vai izpaust personas datus, kas neattiecas uz konkrēto lietotāju.

KVALITĀTĒ aizliegts publicēt nesaskaņotu reklāmu, izmantot portālu konkurējošu produktu, pakalpojumu vai mēstuļu sūtīšanai, celt neslavu vai apkaunot privātu vai juridisku personu.


KVALITATE nesniedz lietotāju kontaktinformāciju trešajām pusēm un neizmantojam to reklāmas vai mārketinga nolūkos. Visi strīdi vai domstarpības var tikt risināti, izmantojot iespējas sazināties ar autoru caur Portāla piedāvātajiem komunikācijas kanāliem – nosūtīt privātu ziņu, ierakstīt komentāru vai izveidot savu publikāciju. Vajadzības gadījumā lietotāji var sazināties ar administrāciju, izmantojot sadaļā Kontakti pieejamo saziņas formu. Vienīgais izņēmums, kad dati var tikt nodoti trešajām pusēm ir valsts institūciju motivēts un juridiski pamatots lūgums sniegt informāciju par viedokļu paudēju. Darbības internetā nav anonīmas un vajadzības gadījumā tiesībsargājošās institūcijas var tās izsekot, izmantojot Jūsu IP adresi.


KVALITĀTES lietotājs ir atbildīgs par saviem portālā publicēto izmantojot portāla funkcionalitāti, citiem lietotājiem nosūtīto saturu (teksts, foto) un apliecina, ka tie ir iegūti likumīgi. Portāls nevērtē lietotāju izvietotā satura precizitāti un negarantē tā atbilstību vai kvalitāti. Mēs neuzņemamies atbildību par lietotāju vietokļiem, publicēto pieredzi un komentāriem.


Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Plašāk zināma kā Vispārīgo datu aizsardzības regulu, GDPR, skat. šeit) ikviens lietotājs, veicot fizisko personu datu apstrādi portālā KVALITATE, ir uzskatāms par pārzini un apņemas apstrādāt personu datus, ievērojot iepriekš minētās regulas prasības.


KVALITĀTE  neatbild par sekām vai zaudējumiem, kas var rasties no portālā publicēto vai lietotājiem savstarpēji nosūtīto materiālu izmantošanas. Lietotāji apņemas rīkoties, lai nodrošinātu KVALITĀTES aizsardzību no trešo pušu prasībām vai pretenzijām,  kas var tikt izvirzītas pret portālu lietotāja darbības rezultātāt. Atbildība ietver nepieciešamību.atbildēt uz portāla administrācijas sūtītām ziņām uz reģistrācijā norādīto epastu vai trešo pušu sūtītajām ziņām, kas nosūtītas izmantojot portāla iekšējās saziņas iespējas

KVALITĀTE cenšas nodrošināt portāla darbības nepārtrauktību, bet nav pilnībā pasargāta no citu personu nelikumīgām darbībām vai tehniska rakstura problēmām. Portāls neuzņemas atbildību par sekām, ko var radīt tā darbības pārtaukumi.

KVALITĀTE administrācija var dzēst lietotāju publicēto saturu, lietotāja kontu un liegt turpmāku piekļuvi, ja tiek konstatēts, ka lietotājs neievēro portāla lietošanas noteikumus.

Lietošanas noteikumi var tikt mainīti vai papildināti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājiem, izmantojot portālu, ir pienākums pārliecināties par noteikumu saturu. Turpinot izmantot portālu KVALITĀTE, Jūs apliecināt, ka piekrītat tā lietošanas noteikumiem.