Select Page

Nevienam neiesaku uzsākt darba attiecības ar šo uzņēmumu. Viens no pirmajiem sliktajiem rādītājiem bija tas, ka neviena no darbiniecēm nestrādāja ilgāk par pus gadu.
Vadību neinteresē darbinieku labklājība. Par to liecināja komentārs no vadības puses, “jo vairāk iesiet pārtraukumos, jo zemāks būs ietirgojums”. Bieži tika izdomāti dažādi muļķīgi noteikumi, kuri bija jāievēro, kā piem. Uz Lapiņas ir jāpieraksta katra reize, kad dodies apmeklēt labierīcības. Labierīcībās pavadīto laiku arī atvelk no algas. Kad neatšķīru rotu kristālu krāsu jau 2. Darba dienā, kuras priekš manis abas izskatījās vienādi, saņēmu komentāru no īpašnieces puses, ka varbūt tad man ir nepieciešamas brilles.
Arī kolektīvā valdīja neveselīga atmosfēra. Kolēģes viena par otru aiz muguras stāstīja drausmīgas lietas.
No šīs vietas turaties pa gabalu.